051/ 305-224/ info@mojcakoprivnikar.si

Podzavest zavest nezavedno

Kaj je podzavest? Kaj je nezavedni um? Kako vplivata na naše življenje?

Kaj je podzavest? Kaj je nezavedni um? Kako vplivata na naše življenje?

Dobro je vedeti, da zavest in podzavest nista ločeni. Prva nam je dostopna v budnem dnevnem stanju, druga ne v tem stanju. A delujeta skupaj in tvorita kompleksen sistem, ki vpliva na naše vedenje, razumevanje, doživljanje in dojemanje sveta, okolice, odnosov in sebe.

Težava nastane, ko zavest in podzavest nista usklajeni oz. ne delujeta usklajeno. Tega je v resnici zelo veliko. To se zgodi v primeru potlačenih čustev, nepredelanih travm in zaradi disfunkcionalnih (družinskih) vzorcev, ki so zapisani globoko v nas. Veliko le-teh je podedovanih od naših prednikov in zato imamo zapise tudi na celični ravni, ne samo na čustveni ali mentalni ravni. Ker zavest in podzavest nista usklajeni, doživljamo stiske, notranje napetosti, notranje boje, stojimo na mestu in se v življenju ne premaknemo. Naš zavestni, tudi razumski del običajno ve, kaj si želi, vendar pa se to ne zgodi. To je zato, ker je razlika med tem, kar si zavestno želimo in kar nosimo v podzavesti, velika.

Šolski primer je v romantičnih odnosih.

Ženska ali moški natančno ve, kakšnega partnerja si želi: npr. si želi varnega in ljubečega odnosa, ni za avanture, želi se počutiti sprejeto, spoštovano, ljubljeno in hkrati imeti dovolj prostora v odnosu, da je lahko to, kar je. Pa vendar je realnost drugačna: kljub temu, da natančno ve, da si želi stabilnega partnerskega odnosa, spoznava le moške/ženske, ki niso dovolj resni in si želijo morda neobvezen odnos ali avanturo ali ne vedo, kaj bi sploh radi. Zaradi tega čuti razočaranje, nespoštovanje itn. Ne ve, kaj je razlog, da srečuje le takšne posameznike/posameznice.

A razlog je tisto (tista vsebina), ki jo nosi v podzavesti.

Torej, zavestno ve, da si želi stabilnega partnerskega odnosa. V življenje pa pritegne le tisto, kar nosi v podzavesti. Vendar, pritegne zato, KER IMA NERAZREŠENO IN NEOZAVEŠČENO, zato je močnejše, kot zavestno. Ko začne razreševati, izgublja moč…in zato sta zavest in podzavest vse bolj usklajeni…

Zavestno, podzavestno, nezavedno

Zavestni um
Spletni vir Hypnotherapy Directory opisuje, da se zavestni um nanaša na tisti del na, uma, ki se zaveda jasno misli, občutkov, čustev in okolice. Omogoča nam komunikacijo z drugimi in daje občutek samozavedanja.

Če razumsko opišemo podzavest, potem podzavest deluje tik pod zavestno ravnjo in deluje kot ogromna zbirka podatkov, ki hrani vse naše izkušnje, spomine in naučena vedenja. Odgovorna je za naše samodejne odzive – npr. navade in reflekse. Pogosto zavest :podzavest opisujejo kot vrh ledene gore nad gladino morja. Podzavest in nezavedni um predstavljata večji del nas, skrit pod vodno črto.

Podzavest
Podzavest je del uma, ki deluje tik pod nivojem zavesti. Menijo, da je to tisti del uma, ki je odgovoren za shranjevanje večine naših spominov. Je tudi dom “limbičnega sistema” (čustva), ki je vir naših čustev. Zato ima naša podzavest ključno vlogo pri oblikovanju našega vedenja in odnosa. To je zato, ker čustva močno vplivajo na naše misli.

Kaj je nezavedni um?
Spletni vir opiše, da je nezavedni um tisti del uma, ki ni zavestno »buden«, a vseeno močno vpliva na naše vedenje. Je del uma, ki vsebuje misli, spomine in želje, ki se jih ne zavedamo, a vseeno vplivajo na naša dejanja in odločitve. Nezavedni um je »skriti« del uma, ki vsebuje spomine, izkušnje in impulze, ki si jih možgani ne potrebujejo ali si jih ne želijo zapomniti! Prav tako naj bi bil vir mnogih naših samodejnih odzivov in refleksov: dihanje, prebavo in celo uravnavanje temperature.

Hipnoterapija in podzavest

Torej, če se spopadate s težavo, je morda vredno razmisliti o hipnoterapiji.

Hipnoterapija je dragoceno orodje, ki nam lahko učinkovito pomaga pri stiskah in težavah, vendar je takšna šele v rokah Človeka, ki je resnično moder, ima odprete tudi intuicijske kanale, resnično dela za dobrobit, je etičen in to orodje ne uporablja za nič drugega, kot pomoč ljudem.

Hipnoterapija in duhovna modrost

Moje močno prepričanje je, da mora uspešna hipnoterapija vključevati tudi kultivacijo duhovne modrosti in aktivirati človekovo duhovno inteligenco, ki je prisotna v njem. Šele tako lahko zares nagovorimo svoje težave in življenjske tegobe in ji presežemo. Vendar na prizemljen in življenjski način. Tako spoznamo globlji pomen in namen svojih težav, življenjskih tegob in lekcij, razvijamo modrost in globlje vedenje, zakaj se je nekaj v našem življenju pojavilo in predvsem, KAJ NAS UČI?

Sama nisem zagovornica tehnik, ki naslavljajo zgolj našo mentalno raven (delo z mislimi npr.). Prepričana sem, da resnične spremembe lahko naredimo šele, ko aktiviramo več naših ravni (čustveno, mentalno, tudi fizično telo) in predvsem višjo duhovno raven. Šele ta zaokroži naše delo na sebi in šele s kultivacijo duhovne modrosti lahko zares spoznamo sebe in doživimo resnični mir.

Transpersonalna hipnoterapija

In tako deluje transpersonalna hipnoterapija…

TRANSPERSONALNA HIPNOTERAPIJA

Transpersonalna hipnoterapija je oblika terapevtskega dela na sebi, ki na prijeten in sproščen način odpira poti do razreševanja čustvenih blokad, potlačenih čustev, pomaga preobražati omejujoča prepričanja o sebi in odnosih ter podpira klienta pri predelovanju neprijetnih (travmatičnih) spominov iz otroštva. S T. Hipnoterapijo stopite na pot predelovanja strahov in travm, ki vam (še danes) povzročajo težave v življenju in odnosih. S pomočjo transpersonalne hipnoterapije izboljšujemo kakovost svojega življenja, odnosov in osebnostno ter duhovno rastemo.

VEČ…

SOMATSKA HIPNOTERAPIJA

Somatska hipnoterapija je novejša oblika terapevtskega dela na sebi, ki se osredinja na somatske pristope in samoregulacije čustev. V Sloveniji je prisotna prvič.

Osredotoča se predvsem na povezavo med telesom, dihom, umom in čustvi. Somatska hipnoterapija naslavlja izvor težav in stisk preko telesa in njegovih odzivov.

Velja vodilo, da je naše fizično telo zemljevid naših podzavestnih vsebin, potlačenih čustev, občutkov, travm, strahov itn. Ker se izvaja s pomočjo hipnoze, velja za intenzivnejšo terapijo.

VEČ…

VIR SLIKE: Pixabay.com

VEČ VSEBIN?

Strah pred samoto: kako nam osamljenostjo kroji izbiro (napačnega) partnerja?

 

 

 

 

 

 

Košarica