051/ 305-224/ info@mojcakoprivnikar.si

Ustrahovanje je znak globoke notranje (otroške) bolečine

*vsebina izhaja iz dela po programu osebne in duhovne rasti Transformirajte svoje življenje iz Šole Diane Cooper (Diana Cooper School of White Light)*

S tem člankom nadaljujem z opisom vlog, ki jih razvijemo in igramo (kot obrambni mehanizem in kot masko) tekom odraščanja in kasneje, z namenom, da seveda preživimo v odnosih. Te vloge se najbolj močno razvijejo v disfunkcionalnih odnosih, ko otrok ni slišan, viden, sprejet in ljubljen takšen kot je. Takrat je za preživetje primoran poiskati načine, da zbudi pozornost pri svojih starših ali skrbnikih. Naj poudarim, da popolnega otroštva ni – kot otrok ste lahko bili večinoma slišani, občasno slišani ali neslišani. Najhuje je seveda, če je otrok občasno slišan ali sploh ni slišan ali pa, ko starši avtomatično prenašajo svoje nepredelane vsebine na otroke.

V tem času je resnično na voljo veliko metod in načinov dela na sebi, znanja, knjig, da se avtomatično prenašanje svojih vzorcev pravzaprav nebi smelo več dogajati. Za voljo naših otrok in naslednjih generacij, Za voljo lepšega sveta in družbe.

V tem članku sem tako že predstavila na kratko vse vloge. V tem članku pa vlogo „ugajalca“ oz. osebe, ki se vedno trudi ugajati drugim.

V pričujočem članku pa predstavljam vlogo „ustrahovalca“ oz. osebe, ki ustrahuje druge. Ta vloga se običajno razvije, ko z vlogo ugajalca v otroštvu nismo uspešni pri staršu oz. skrbniku. Oseba, ki je razvila vlogo ustrahovalca z ugajanjam ni dosegla, da bi bila slišana, videna, sprejeta, ljubljena, ji je pa to uspelo z ustrahovanjem oz. s svojim „napornim“ vedenjem. Prav tako se vloga ustrahovalca lahko razvije, če imamo starše ali enega izmed staršev, ki otroka neprestano nadzoruje in kontrolira. Seveda pa se takšne vloge lahko prenašajo tudi iz starša na otroka, ko odraščajoči se otrok enostavno prekopira odnos enega izmed staršev in takšen način delovanja kasneje tudi sam nadaljuje v odnosih. Temu pravimo nezavedno delovanje. A takšen način pravzaprav ne koristi nikomur in je škodljiv, zato je vsekakor dobro, da se takšen vzorec transformira in prekine.

Za ustrahovalca je „biti naporen“ edini način, da prejme pozornost

Ustrahovalec je oseba, ki, torej, v drugih, zbuja strah ali s svojim vedenjem želi doseči, da se ga drugi bojijo. Takšen način delovanja osebi daje občutek lažne moči in kontrole. Takšna oseba je že v otroštvu „spoznala“, da je edini način, da prejme pozornost, ta, da je naporna. A z ustvarjanjem pravzaprav zakriva svojo globoko zakopano bolečino, kajti strah še nikoli ni bil moč. Prava notranja moč ima povsem drugačno vibracijo in popolnoma drugače deluje na sočloveka, kot ustrahovanje.

Pri takšni osebi gre pravzaprav za zelo prestrašenega in negotovega notranjega otroka. Ustrahovanje je bil način, ki ga je ta oseba razvila, da je zaščitila ranjenega otroka v sebi. Ustrahovanje je seveda lahko popolnoma čustvene oz. psihične narave, lahko je zelo subtilno ali pa odkrito.

Zanimivo je, kako se v odnosih pogosto vloge ugajalca in ustrahovalca „poklopijo“ ali vloga žrtve in ustrahovalca. V sami biti, pa gre pravzaprav za podobno notranjo bolečino in ranjenost, ki se le kaže z različno vlogo.

A pot do prave notranje moči in izpolnjujočih odnosov vodi preko transformacije vlog. Šele, ko jih prepoznamo in odložimo, lahko vstopimo v svojo pravo pristno notranjo moč.

VAM LAHKO KAKO POMAGM?

Vabljeni v spremembo s programom osebne in duhovne rasti Transformirajte svoje življenje ali vabljeni k terapiji Notranji otrok

Košarica