051/ 305-224/ info@mojcakoprivnikar.si

Kako razbiti negativna prepričanja?

S trenutno situacijo smo ljudje na veliki preizkušnji in na preizkušnji so naša prepričanja. Kaj in komu verjamemo? Kdo nas usmerja? Najbolj idealno bi bilo, da bi verjeli le sebi in bili prepričani le v tisto, kar čutimo v sebi kot resnico. Žal, pa se dogaja pogosto drugače.

Iz izkušenj in dela z ljudmi vem, da so prepričanja, ki jih ima posameznik o sebi, drugih in o življenju nasploh lahko:

  • zelo veliko breme in ovira
  • zelo velika spodbuda in podpora

Prepričanja gradijo vas same. Vodijo vas in vam določajo v kaj verjamete (o sebi, drugih). Zaradi nekega prepričanja se vedete na določen način, reagirate na določen način, izbirate, se odločate. Prepričanja prejmemo v otroštvu, od svojih staršev in okolice, zgradimo jih tudi sami. A neka prepričanja lahko prinesete s seboj tudi iz preteklih življenj.

Prepričanje je „sestavljeno“ iz neke vaše misli in čustva – torej, so prepričanja energijske tvorbe. In kot takšne lahko blokirajo ali odpirajo. Za nekatera prepričanja jasno vemo, kakšna so in jih poznamo – imamo jih v zavesti. Veliko pa jih imam v nezavednem in sploh za njih ne vemo, pa nam vseeno krojijo usodo. Ta prepričanja sicer lahko usmerjamo navzven in kažemo s prstom na drugega, a v resnici drugi prst kažemo nase oz. k sebi. Tam bomo prav zagotovo tudi sami imeli neke težave.

Kakšna prepričanja imate?

Prepričanja se lahko nanašajo na vas same, na druge ljudi in življenja nasploh. Ženske imamo določena prepričanja o moških, moški imajo določena prepričanja o ženskah. Imamo tudi prepričanja o obilju, sreči, ljubezni, uspešnih in bogatih ljudeh, pa o ljudeh, ki živijo v pomanjkanju, prepričanja o otrocih, odnosih in še bi lahko naštevala. Prepričanja so gradnik tudi kolektivne zavesti naroda. Tako vsak, ki se denimo rodi v Sloveniji avtomatično „pobere“ tudi kolektivna prepričanja.

Težava nastane, zaradi negativnih prepričanj

Prepričanja sama po sebi niso problematična. Problem pa nastane, ko imamo glede nekoga ali nečesa več negativnih prepričanj, kot tistih spodbudnih, pozitivnih. Takrat se nam v življenju začne zatikati in lomiti. Nikakor se ne premaknemo iz istega mesta. Iste misli, ista doživljanja, isti krogi. Ali pa podobni.

Ženska ima lahko npr prepričanje o moških, da so vsi isti, da moškim ni za zaupati, da smo moški nesposobni, nepotrebni, da so bolj breme, kot karkoli drugega. Enako ima moški lahko prepričanje, da so ženske preveč čustvene, težke, nezanesljive, nesposobne, da so ženske samo za določena dela itn.

Lahko imate prepričanja o denarju in uspehu – da nikoli nimate dovolj denarja, da je denar pokvarjen, da se ga lahko zasluži le z goljufijo, da imajo veliko denarja lahko le nekateri itn. Denar se veže na uspeh in zato se ta prepričanja pogosto povežejo.

Lahko imate prepričanja o odnosih, da so težki, naporni, da jemljejo svobodo.

Rešitev je sprememba prepričanja

Če ste si že priznali, da vam v življenju na nekem področju ne gre, ker imate zavestna ali nezavedna negativna prepričanja imate eno možnost: spremeniti to prepričanje. Prvi korak ste naredili – priznali ste si. Morda ste tudi pri drugem koraku – poznate že nekaj teh omejujočih prepričanj. Čeprav pri tem velikokrat mislimo, da je „nekaj“, tekom procesa pa odkrijemo, da vas po „napačni“ poti vodi pravzaprav neko drugo močnejše prepričanje. Zato vedno svetujem, da se tega lotite ob podpori osebe, ki vas zna peljati skozi ta proces.

Torej, tisti glavni, odločilni korak je, da prepričanje spremenite. Ta del zahteva malce več predanosti. Najprej je potrebno raziskati, kaj si želite namesto tega „starega“ prepričanja in kam naj vas novo prepričanje vodi. Seveda, končna postaja so vedno notranje zadovoljstvo, sreča, radost. A je prej potrebno razvozlati vse vozle. Z ustreznimi vajami, vizualizacijami in predvsem vašo predanostjo in vztrajnostjo, se počasi v procesu premikamo v tisto točko, ki si jo želimo videti v življenju, čutiti in doživljati. Bodisi, da je to lep odnos, delo, ki si ga želimo ali pa si želimo enostavno počutiti lepše, lahkotnejše, svobodnejše.

Seveda pa so na drugi strani negativnih prepričanj vedno tudi tista, ki vam v življenju pomagajo: prepričana sem, da so moški so super, zanesljivi in stabilni, prepričana sem, da moškim lahko zaupam, prepričan sem, da so ženske zaupanja vredne in zanesljive, prepričan sem, da bo ženska vedno dobro poskrbi za mene, prepričan-a sem, da je denarja vedno dovolj za vse in vse vedno na voljo in prepričana sem, da denar z lahkoto priteka v moje življenje, vsak dan.

To so zelo splošna prepričanja. Potrebno pa je iti od primera do primera, kaj se nekomu uleže in kaj ne. Kajti, kot sem že napisala, lahko je na koncu v ozadju nekaj drugega, kot imate v zavedanju. In v tem je bistvo spremembe.

Si želite spremeniti vaša prepričanja in zaživeti svobodnejše, lahkotnejše, mirnejše?

Vabljeni v proces spreminjanja TUKAJ.

Košarica