051/ 305-224/ info@mojcakoprivnikar.si

Kako nam prepričanja krojijo usodo?

Kako jih spremeniti in zaživeti izpolnjeno življenje?

Če se sprašujete, kje in kako začeti s transformacijo svojega življenja in odnosov v smer, da bodo le-ti v skladu z vami, da se boste počutili ljubljeno, dobro, izpolnjeno in zadovoljno, začnite pri sistemu svojih prepričanj. Poglejte področje v svojem življenju, ki vam gre najtežje od rok in preglejte prepričanja, ki jih imate o tem delu svojega življenja. Prav gotovo so v ozadju negativna ali omejujoča prepričanja, ki vas zavirajo.

Zakaj transformacija? Nekateri temu procesu pravijo tudi „delo na sebi“, sama pa to poimenujem transformacija, kajti pri tem pravzaprav spreminjamo energijsko strukturo neke energije, kar prepričanje v svoji osnovi tudi je.

Kaj je prepričanje?

Prepričanje je misel, ki je podprta s čustvom. Misli in čustva pa so energija (višje ali nižje vibracije), zato pri tem pravzaprav spreminjamo energijsko obliko, od nižje (če transformiramo prepričanja, ki nas omejuje) na višjo (spremenimo energijsko obliko prepričanja tako, da nas v življenju podpira). Pri spreminjanju se torej ne lotimo samo svojih misli ali samo čustev, ampak prepričanj, kajti če je prepričanje močno in globoko zakoreninjeno, samo spreminjanje misli (s npr. pozitivnimi afirmacijami) ne bo delovalo, če ne pogledamo tudi čustva, ki poganja to misel. Tako moramo ugotoviti, katera misel je tista, ki tvori prepričanje in kakšno čustvo je zadaj.

Sistem prepričanj običajno prejmemo že v otroštvu (ali jih prinesemo celo iz prejšnjih življenj). Prenesejo se na nas od staršev in okolja, v katerega smo se rodili. Zelo močno pa na nas vplivajo tudi religiozna prepričanja. Lahko so zelo rigidna, omejujoča, razločujejo, blokirajo pretok energije ali pa so na drugi strani zelo izpolnjujoča, nas podpirajo v življenju, povezujejo itn.

 Kako to deluje v praksi?

Npr., da imate prepričanje, da je partnerski odnos obremenjujoč in težak za prenašati. Po vsej verjetnosti boste v svoje življenje pritegnili „težko“ osebo, ki vas bo obremenjevala in bo to prav zares zrcalila in prepričanje tudi potrdila. A tukaj se je na mestu vprašati, zakaj je za nekoga drugega partnerski odnos lahkoten in prijeten. Boste rekli, da je takšna pač usoda in tako nadaljevali, dokler ne bo postalo zares težko in obremenjujoče, tako močno, da se boste morali obrniti v sebe in poiskati v sebi, kaj se to dogaja in pri tem boste naleteli na svojo energijo, ki jo nosite in oddajate. In kot smo že rekli, energija so misli + čustva – prepričanje. In tako boste prišli do tega, da sami tako razmišljate in doživljate partnerski odnos. Potem bo sledila transformacija prepričanja. To v praksi pomeni, da poiščete nov vzorec, novo prepričanje, novo misel, novo afirmacijo. Npr. moj partnerski odnos je lahkoten in me osvobaja. Naslednji korak pa je, da to novo misel tudi občutite. To pomeni, da o tem meditirate in skušate kar se da intenzivno to ponotranjiti v sebe. To je sicer proces, ki se ne zgodi čez noč. Potrebna je vztrajnost in vaja. Rezultati pa bodo zagotovo prišli, kajti energije tako delujejo. Seveda je to veliko lažje in morda hitreje, če imate ob tem tudi pomoč, podporo od zunaj.

Prepričanja imamo seveda o različnih zadevah v življenju. Tudi prepričanje o samem življenju. Mnogokrat slišim, da ljudje povedo, da je življenje težko. V svoji osnovi življenje ni ne težko, ne lahko, življenje samo je, samo obstaja. Predznak damo sami. Morda smo to prepričanje o življenju sprejeli na sebe od svojih prednikov, staršev, ga prinesli iz prejšnjega življenja, nekaj pa še sami dodali. In prepričanje se potrjuje v praksi – življenje je težko – zrcali nam naše prepričanje. A kot smo že rekli – življenje samo je, ni ne težko, ne lahko, samo je.

Podobno lahko rečemo za prepričanja o svobodi. Te nam v resnici nihče ne more vzeti. Lahko pa nam „vsili“ iluzijo, da je to mogoče. A to ni mogoče, kajti svoboda in svobodna volja sta temeljni gradnik same Izvorne Zemlje. Lahko imamo prepričanje, da nam svobodo lahko kdo vzame in jo predamo temu nekomu. Lahko smo kdaj v preteklosti oz. Preteklem življenju zlorabili svobodo oz. Svobodno voljo in moramo to danes življenju vrniti. A svobode v resnici nihče ne more vzeti. Ko bo dovolj ljudi globoko v sebi ponotranjilo, se bo marsikaj spremenilo na tej prelepi Zemljici.

 Za spremembo potrebujemo lahko en dan ali celo življenje

Res je, da je za nekatera prepričanje potrebno več let, da jih transformiramo do te mere, da nam nič več ne krojio usode, življenja. Nekatera so tako zakoreninjena, da jih bomo transformirali šele ob koncu življenja, nekatere bomo v nekaj dneh, morda v enem samem dnevu, nekaterih ne bomo, nekatera morda niso v naše Višje dobro, da jih … A, če se zavestno zavedate, da vam nekje ne gre in je energija že prišla tako na površje, da vidite, da je dovolj, da se zavedate, potem je velika verjetnost, da se vam je v tem življenju ponudila priložnost, da to transformirate in morda tako očistite tudi linije svojih prednikov ter končno zaživite v miru, ljubezni in svobodi, kar je pravzaprav tudi izvorni namen življenja na Zemlji – torej, ljubezen, mir, svoboda. In zares živimo v neverjetnih časih, kjer se transformacije dogajajo veliko hitreje in močneje, kot so se še nekaj let nazaj. Podpirajo nas tudi svetlobne energije (angeli in druga bitja svetlobe) in same astrološke postavitve.

Vse je pripravljeno, da stopite na višjo stopnico in posežete po tistem, kar si že dolgo želita vaše srce in duša.

 

Košarica